Минерални торове

Азотни торове

Други минерални торове

Абонамент за новини:

Карбамид

Общ азот (N) в % - минимум 46.2

Влага в % - максимум 0.3

Гранулометричен състав:
1-4 мм. в % - 99