Минерални торове

Комплексни

Други минерални торове

Абонамент за новини:

NPS

Комплексните торове - два-три и повече хранителни елемента в една гранула. Универсални водоразтворими торове.

Предимства:

  • в почвата се внасят заедно необходимите хранителни вещества;
  • осигурява се по-равномерно усвояване на хранителни вещества от растенията;
  • оказват по-благоприятно влияние на микробиологичната дейност на почвата;
  • по-малък разход на средства и труд.

При производството му е използван амониев нитрат и амониев сулфат, откъдето идват 6% S – свързана с образуването на хлорофила и неотрализира действието на хлорния йон и служи като допълнителен хранителен елемент.

Прилага се почвено предсеитбено или с основната обработка на почвата.

 

Технически характеристики на комплексен тор NPS

NP+S (6:20:10)
Трикомпонентen тор в съотношения съответно:

  • Общ aзот (N) в % - 6
  • Фосфор (P205) в % - 20
  • Сяра (SO3) в % - 10

Подходящи за всички видове почви и култури. Използват се като основно торене и предсеитбено.
При есенните култури не се налага допълнително внасяне на азот.

 

Примерни норми за торене за NP+S (6:20:10)

Пшеница, ечемик - 30-40 кг/дка
Царевица - 40-58 кг/дка
Слънчоглед - 45-57 кг/дка
Бобови - 30-45 кг/дка
Рапица - 45-58 кг/дка

Зеленчукови:
Домати - 45-55 кг/дка
Пипер - 55-76 кг/дка
Краставици - 43-72 кг/дка

Нормите са  в зависимост от изискванията на културата,начин на отглеждане, запасеността на почвата и др фактори.