Минерални торове

БИО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Абонамент за новини:

Син камък

Синият камък (меден сулфат) е един от най-често използваните мед-съдържащи фунгициди, които имат бактерицидно и фунгицидно действие и служат контактно и предпазно. За разлика от другите медни фунгициди, медния сулфат е добре разтворим във вода.
Основно в селското стопанство се използва под формата на 1% или 2% бордолезов разтвор.

Техническа характеристика на синия камък (меден сулфат)

  • Меден сулфат % - мин. 99.1
  • Мед % - мин 25.0
  • Арсен % - макс. 0.002
  • Свободна сярна киселина % - макс. 0.20
  • Неразтворим остатък % - макс. 0.05

 

Примерни норми за торене

Бордолезовият разтвор се приготвя като на 100 литра вода се слага 1 или 2 кг. син камък и приблизително двойно количество гасена вар.
Синият камък се използва за зимно пръскане на трайните насаждения (2%), предцъфтежни пръскания (1%), в лозарството за борба с причинителите на маната (от 1% до 3%), при други растения срещу бактериални гъбни болести и като средство за обеззаразяване на семена.

Накратко ролята на отделните елементи:

Азот Азот - елемент на растежа, важен за формирането на вегетативните органи.
Фосфор Фосфор -  участва в жизненоважни за растенията процеси – образуване на клетъчните ядра, деленето на клетките, синтез на мазнини,пренос на енергия. Спомага за формирането на генеративните органи – цвят, семена. Стимулира коренообразуването , много важен за устойчивостта на посева.
Калий Калий - участва във всички жизненоважни процеси, регулира дейността на голям брой ензими. Добре  запасените с калий растения  са  устойчиви на засушаване, имат  удебелени  клетъчни стени  и  по-трудно  се  нападат от  болести и неприятели.
Магнезий Магнезий - активира определени ензими, участващи в белтъчния синтез и трансформирането на фосфорни съединения  и т.н.
Калций Калций -  необходим за растежа и деленето на клетките и фотосинтезата, регулира физичното състояние на клетъчните колоиди , подържа оптимална буферност в тъканите.
Сяра Сяра - съставна част на аминокисилините метионин и цистин, които изграждат протеините, изключително важна за култури с мастен тип обмяна на веществата.
Бор Бор -  важна роля при оплождане и плодообразуване.Повишава масленото съдържание на слънчогледа
Цинк -  активира редица ензими, стимулира синтеза на белтъчини и въглехидрати.
Желязо Желязо - важен съставен елемент на хлорофила.
Манган Манган - активира ензими, които участват в образуването на хлорофил, в пренос на енергия, във фотосинтеза  и образуването на белтъчини.