Минерални торове

Комплексни

Други минерални торове

Абонамент за новини:

Супрефос

Този минерален тор може да се среща в търговската мрежа и като Суперфос.

Многокомпонентен тор подходящ  за всички култури. Съдържа над 70% активни вещества: соли на азот, фосфор, сяра, калций и магнезий – равномерно разпределени във всяка гранула, в достъпна за растенията форма.

Част от фосфора е в цитроразтворима форма, поради което го характеризира с  продължителен период на действие и дава добър последващ ефект /т. е. добре влияе върху следваща култура/.
Съдържанието на сяра го прави особена ефективен за култури с мастен тип обмяна на веществата – рапица и слънчоглед .
 
Внася се с основна есенна обработка или присеитбено.

 

Техническа характеристика на комплексен тор СУПРЕФОС

Съдържание:
Азот /N/ - 12+/-1%
Фосфор, преизчислен в /P2O5/ - 24+/-1%
Калций, преизчислен в  /СаО/, мин. - 14%
Магнезий, преизчислен в  /MgО/,мин. - 1%
Сяра, преизчислена в  /SO3/ , мин. - 25%
рН 1% -ов разтвор,мин. - 5.5%

Гранулометричен състав:
от 1 до 4мм ,%, мин. - 95.0%
под 1мм, %, мах. - 5.0%
под 6мм, % - 100.0%