Абонамент за новини:

Услуги

"Живел-агро ООД" предлага следните услуги:

- Консултации в областа на торенето, сеитбооборота и др.;

- Препоръки за вида на използваните торове се правят съобразно типа на културата, предшественик, почвен тип, запасеност на почвите с хранителни вещества;

- Разработка на цялостна система за торене включваща основно и листно торене, подхранване;

- Съвети в областта на биологичното земеделие.